h

SP: Ruimte voor en met elkaar.

3 november 2018

SP: Ruimte voor en met elkaar.

Foto: Jan Raaimakers

Nederland is een klein, dichtbevolkt landje. En Nederlanders zijn ook nog eens een bezig volkje. Gevolg. De beperkt beschikbare ruimte staat onder druk. Ruimtelijke Ordening is nergens zo belangrijk dan in Nederland. In grote landen zoals Canada, Australië of de USA is ruimte geen probleem. Als je rust wilt ga je ver weg van de drukte wonen. Geen lawaai, geen auto’s, geen fabrieken, geen megastallen. Lekker toch. Maar hier is de werkelijkheid anders.

Ruimtelijke Ordening

Een plan om iets te beginnen kent in Nederland weleens een lastige start. Immers de bestaande ruimte wordt beperkt of anders gebruikt. Van nature willen mensen liever dat alles bij het oude blijft. Begrijpelijk ook. Maar, moeten nieuwe ontwikkelingen dan geen kans krijgen? Zeker wel. Alleen hebben we wel een aantal regels met elkaar afgesproken. Die liggen vast in bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan kun je zien waar de mogelijkheid is om te wonen (huizen bouwen), werken (bedrijventerrein of buitengebied) of recreëren (vakantie vieren, uitstapjes maken). Binnen de afgesproken kaders is er altijd de mogelijkheid tot maatwerk. Zeker als dit ruimtelijke kwaliteitswinst (oude, versleten gebouwen verdwijnen voor iets nieuws) oplevert. Hierin heeft de plaatselijke politiek een belangrijke stem. Immers een afwijking van de bestemming gaat altijd via de gemeenteraad. Zo werkt dat in een democratie. Als raadslid weeg je de belangen af en kom je tot een oordeel. Dat betekent in sommige gevallen vreugde bij de een en teleurstelling bij de ander. Daar zijn we eerlijk in.

Cor van Erp

SP Ruimtelijke Zaken

 

Reactie toevoegen

U bent hier