h

SP: Een zelfstandig Bernheze bouwt door in 2019

10 november 2018

SP: Een zelfstandig Bernheze bouwt door in 2019

Foto: Jan Raaimakers

Op 8 november jl. stelde de gemeenteraad van Bernheze de begroting voor 2019 vast. Belangrijk om te weten dat de sterkste schouders ook in 2019 de zwaarste lasten blijven dragen. De SP vindt solidariteit en sociaal belangrijke kernwaarden. Bernheze komt op voor de inwoners die het moeilijk hebben. Vooral opgroeiende kinderen hebben de aandacht. Zij dienen optimale kansen te krijgen voor een mooie toekomst.

Begroting 2019

Bernheze gaat in 2019 een bedrag van € 77.745.178,-- uitgeven. Daarvan gaat € 28.901.880,-- naar het sociaal domein. Met dat geld zorgt Bernheze ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen die het nodig hebben, krijgen ondersteuning. Dat kan ondersteuning zijn in zorg of voorzieningen. Maar ook financiële ondersteuning wordt geboden. De SP is groot voorstander van maatwerk. Daar waar ondersteuning nodig is wordt die geleverd. De toegankelijkheid van de ondersteuning wordt in 2019 flink verbeterd. Via de zogenaamde één-loket-functie wordt de zorg ingezet. Vanuit de samenleving zijn de signalen nodig om schrijnende situaties te melden. Met de één-loket-functie ziet de SP Bernheze kansen op verbetering. Op die manier wil de gemeente Bernheze ook schuldenproblemen tijdig ondervangen. Mensen dienen niet te lang hun (financiële) problemen te verbergen. Voor de laagste inkomens blijven er in 2019 kwijtscheldingsregelingen. Mensen die het financieel moeilijk hebben hoeven ook in 2019 geen gemeentelijke belastingen te betalen. Daar heeft Bernheze voorzieningen voor getroffen. De SP ondersteund dat beleid van harte.

Jan Prinsen

Raadslid SP Bernheze

Reactie toevoegen

U bent hier