h

SP: 21-03-2018 verkiezingen gemeenteraad

17 februari 2018

SP: 21-03-2018 verkiezingen gemeenteraad

Foto: Jan Raaimakers

De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad komen snel dichterbij. Over 4 weken is het zover. De inwoners van Bernheze kiezen een nieuwe gemeenteraad. De SP doet mee aan die verkiezingen. De SP Bernheze heeft lijst 3. De afgelopen jaren was de SP duidelijk aanwezig in de Bernhezer politiek. Niet alleen in de raadszaal, maar ook daarbuiten. En zeker ook bij de mensen thuis. Wie hulp nodig heeft kan altijd terecht bij de SP. Op 21 maart 2018 rekenen we op uw stem.

Een sterke SP

Een sterke SP in de gemeenteraad betekent voortzetting van veel zaken. Zaken waar we trots op zijn. Subsidies voor jeugdleden van clubs en verenigingen. Geen rioolbelasting voor de mensen (huurders) met lage inkomens. Het minima ondersteuningsfonds. Goede schoolgebouwen basisonderwijs en voorgezet onderwijs. Strenge geureisen aan veehouderijbedrijven. Aanpak verkeersoverlast dorpskernen. Is Bernheze af dan? Nee, dat niet. De SP wil nog graag iets doen aan de eigen bijdrage in de WMO. De SP wil graag meer uren huishoudelijke hulp voor mensen die veel uren kwijt raakten. Dat kan gerealiseerd worden vanuit de reserve transities. In deze pot zit voor ruim 6 miljoen euro aan overschotten uit de afgelopen 4 jaren WMO. De SP is helder. Zorggelden gaan we gebruiken om de zorg te verbeteren. Met een sterke SP blijft Bernheze ook een zelfstandige gemeente. De SP zet daar 100% op in. We willen ons niet overleveren aan Den Bosch, Meierijstad of Oss. Dat groot, groter, het grootst gaat ten koste van de gewone mensen in de straat. Dat wil de SP Bernheze niet. Als zelfstandige gemeente heb je zelf het stuur stevig in handen. Laten we dat zo houden!

Rein van Moorselaar

Lijststrekker SP

Reactie toevoegen

U bent hier