h

SP:100% inzet tegen armoede in Bernheze

27 januari 2018

SP:100% inzet tegen armoede in Bernheze

Foto: SP Bernheze

Recente publicaties van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) leren dat er 240.000 gezinnen leven in langdurige armoede. Daar komen nog de gezinnen bij die voor kortere tijd met armoede te maken hebben. De SP blijft zich inzetten om armoede te bestrijden. In Bernheze staat er een pakket aan maatregelen klaar om de gevolgen van armoede te verzachten. Voor kinderen wordt extra inzet gepleegd. Bernheze breidt het minimabeleid richting kinderen uit met twee voorzieningen.

1. Kindpakket laptop

De laptopregeling. In het bestaande minimabeleid is een computer voor schoolgaande kinderen opgenomen. De regeling voorziet in slechts één computer per gezin. Middelbare scholen stellen een laptop steeds vaker verplicht. Het is belangrijk dat kinderen goed onderwijs kunnen volgen. Als een school een laptop verplicht stelt, dan kunnen ouders met een minimuminkomen een vergoeding ontvangen van maximaal € 585,- per kind.

2. Kindpakket zwemlessen

De zwemregeling. Zwemvaardigheid is niet alleen belangrijk omdat kinderen dan mee kunnen doen. Maar zeker belangrijk in het kader van veiligheid. Door de kosten van de zwemlessen voor diploma A, B en C te vergoeden, draagt Bernheze eraan bij dat kinderen mee kunnen doen en zwemvaardig zijn. Beide regelingen gingen 1 januari 2018 in. Inwoners uit Bernheze kunnen deze vergoedingen aanvragen bij de Sociale Dienst. De SP Bernheze staat voor 100% achter ruimhartige uitvoering van armoede bestrijding. In een van de rijkste landen ter wereld zou geen armoede mogen voorkomen. Vandaar de grote inzet van de SP. Op 21 maart 2018 kunt U bij de gemeenteraadsverkiezingen de SP versterken met uw stem.

Cor van Erp

Fractievoorzitter SP

Reactie toevoegen

U bent hier