h

SP: Tweede supermarkt Nistelrode komt er

13 januari 2018

SP: Tweede supermarkt Nistelrode komt er

Foto: Jan Raaimakers / Jan Raaimakers

De tweede supermarkt is nog steeds niet aanwezig in Nistelrode. De SP ondersteund al jaren de wens vanuit de Nistelrodense gemeenschap om de tweede supermarkt te vestigen. Kennelijk is er niet voldoende interesse vanuit de ondernemers om deze uitdaging op te pakken. Helaas kan de SP geen supermarkt beginnen in Nistelrode. Daar zijn ondernemers voor nodig met lef. Samen met die ondernemer(s) wil de SP graag meedenken over vestigen van de tweede supermarkt in Nistelrode. Graag zelfs.

Voor Nistelrode

De SP heeft zich altijd voor alle kernen van Bernheze ingespannen. Zo ook voor de kern Nistelrode. Denk maar terug aan de inzet van de SP voor DV The Dancing Kids, om de mooie oefenruimte bij Prinses Irene te realiseren. Meedenken met van Tilburg, om uit te groeien tot een prachtig bedrijf met honderden arbeidsplaatsen. Zo ook de steun voor de bouw van het Nesterlégebouw aan de Parkstraat. De SP blijft een partij van weinig woorden en veel daden. De tweede supermarkt kan in beeld komen als een ondernemer serieus wil investeren. De SP wil dan graag meedenken in oplossingen. Denken in mogelijkheden. Uiteraard zijn er bestemmingsplannen en afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Gemaakte afspraken respecteert de SP altijd. Afspraken kunnen opnieuw gemaakt worden, als dat in het belang van Nistelrode is. Daar kijken we graag serieus naar. Maar dan wel op basis van gelijkheid. We gaan geen verschil maken. Samen met de SP komt die tweede supermarkt er zeker.

Toon van Vugt

SP Ruimtelijke Zaken

Reactie toevoegen

U bent hier