h

SP: Heesch-west (Waalboss) vraagt nieuw offer

10 juni 2017

SP: Heesch-west (Waalboss) vraagt nieuw offer

Foto: Jan Raaimakers/Cor van Erp

Uit de jaarstukken over 2016 blijkt dat Heesch-west opnieuw geld kost. De jaarrekening van de gemeente Bernheze over 2016 valt hierdoor negatief uit. Heesch-west kost Bernheze nog eens extra 3 miljoen euro. Dat geld zou de SP liever anders besteden. Aan zorg voor onze ouderen bijvoorbeeld. Maar In het verleden werd er niet naar de SP Bernheze geluisterd. Heesch-west zou geld op gaan brengen. Dat sprookje is intussen lang en breed over.

Dwaalboss

In 2002 waarschuwde de SP Bernheze voor de gevolgen van Heesch-west op termijn. In plaats van grote winsten, waarschuwde de SP voor toekomstig verlies. Naar de SP werd toen niet geluisterd. Had men dat maar wel gedaan. Dan waren er geen onnodige miljoenen uitgegeven. Dan had Bernheze niet opnieuw 3 miljoen euro moeten uitgeven aan Heesch-west. En is het einde inzicht? De SP Bernheze vreest van niet en heeft reeds meerdere malen aangedrongen op alternatieve invulling van het gebied. Met een energiepark, wonen met een bedrijfje aan huis. Of zelfs commerciële bosbouw middels aanplant van economisch aantrekkelijke houtsoorten. Het gebied ligt geïsoleerd en is enkel via Oprit Motel Nuland of oprit Cereslaan te ontsluiten. Niet aantrekkelijk voor grootschalige logistiek zoals al eens beweerd werd. De realiteit is anders. Verder is Vorstengrafdonk nog niet eens voor de helft vol. Dus Oss heeft al zorgen genoeg. Gezien de leegstand op het voormalige Philipsterrein, Ossfloorterrein en andere locaties in het havengebied. De behoefte aan industriegrond is er gewoon niet meer. De tijden zijn veranderd.

Cor van Erp

SP Bernheze

 

Reactie toevoegen

U bent hier