h

SP: Prima vooruitzichten voor 2018

29 april 2017

SP: Prima vooruitzichten voor 2018

Foto: Jan Raaimakers

In de maand mei kijken we vooruit naar 2018. Wat kan er wel en wat kan er (nog) niet. De jaarlijkse perspectiefnota geeft duidelijkheid. Goed om op te merken dat er geen bezuinigingen noodzakelijk zijn. Degelijk financieel beleid in de afgelopen 7 jaar werpt  vruchten af. De SP Was er steeds mede verantwoordelijk voor door deelname aan het college met een SP wethouder. Ook de OZB hoeft slechts beperkt te stijgen met 2% in 2018. Mooie cijfers voor de komende jaren.

2018

Ieder jaar staat de perspectiefnota (vooruitblik) op de agenda van de gemeenteraad. Op de website van de gemeente kunt u de perspectiefnota inzien. Inwoners die graag willen meepraten over de perspectiefnota 2018-2021 zijn welkom op 8, 9 en 10 mei. Afhankelijk van het onderwerp waarover u wilt meespreken, kiest u een van deze drie data. De SP juicht het toe als inwoners van hun democratisch recht gebruik maken en hun stem laten horen. De perspectiefnota 2018-2021 laat vooral de gevolgen zien van degelijk beleid de afgelopen jaren. Sober op de uitgaven. Wel jaarlijks blijven investeren in de leefbaarheid van de kernen. Veel mooie zaken zijn daarom gerealiseerd de afgelopen jaren in alle kernen. Bijvoorbeeld de ontsluitingsweg voor Heeswijk-Dinther zodat verkeer niet meer dwars door de kern hoeft te rijden. Nesterlé gebouw in Nistelrode. Componistenwijk in Heesch opgeknapt. Dorpsplein Loosbroek opnieuw ingericht en de eerste aanzetten voor de nieuwe sportzaal in Vorstenbosch. Bernheze heeft in 2012 terecht gekozen voor zelfstandigheid. Dat blijkt wel.

Cor van Erp

Fractievoorzitter SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier