h

SP: Prestatieafspraken woningbouw

10 december 2016

SP: Prestatieafspraken woningbouw

Foto: Jan Raaimakers

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet van juli 2015. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

De Bernhezer afspraken

Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen met elkaar afspraken maken over zaken als:

 • nieuwbouw van sociale huurwoningen;

 • betaalbaarheid van de woningen;

 • huisvesting van specifieke doelgroepen;

 • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

  In 2016 heeft de gemeente Bernheze samen met de corporaties de woonvisie “Creatief naar een nieuw evenwicht” opgesteld. Hierin is een duidelijke ambitie gesteld: een groei van het totale woningbestand en extra inzet op de bouw van sociale huurwoningen. Daarnaast is er aandacht voor bijzondere doelgroepen (o.a. begeleid wonen voor mensen met een beperking) en extra ruimte voor ouderen om zelfstandig of gezamenlijk hun woonomgeving te ontwikkelen. Ook spelen de thema’s duurzaamheid en leefbaarheid een belangrijke rol in de woonvisie. De woningcorporaties Mooiland, Kleine Meierij en BrabantWonen bezitten de sociale huurwoningen in Bernheze. Zij hebben op basis van de woonvisie een bod uitgebracht met hun bijdrage aan de gestelde doelen. Deze doelen zijn uitgewerkt in concrete prestatieafspraken voor 2017, met een doorkijk naar de volgende jaren. Met deze afspraken committeren de partijen zich gezamenlijk aan het realiseren van de gestelde doelen. Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie houden elkaar aan de gemaakte afspraken. Komen ze er onderling niet uit, dan kunnen ze naar de minister voor Wonen en Rijksdienst stappen. De minister controleert de uitvoering van alle prestatieafspraken op hoofdlijnen.

   

  Toon van Vugt

  SP Ruimtelijke Zaken

Reactie toevoegen

U bent hier