h

SP: 19 januari 2017 thema-avond zorg in CC De Pas

19 november 2016

SP: 19 januari 2017 thema-avond zorg in CC De Pas

Foto: Wim Roefs

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert de SP afdeling Bernheze een thema-avond op het gebied van zorg. Inmiddels is er ruim 5 miljoen Euro zorggeld in Bernheze ongebruikt. De SP maakt zich grote zorgen omtrent de dit onderwerp. Op 19 januari wil de SP expliciet met het maatschappelijk middenveld praten over deze overschotten in het sociaal domein. Vooral organisaties en verenigingen die zich met zorg in de brede zin bezig houden, worden derhalve ook nog persoonlijk uitgenodigd.

 

19 januari naar CC De Pas!

De thema avond op 19 januari heeft als insteek om samen met direct betrokkenen, instellingen en verenigingen (maatschappelijk middenveld) te kijken naar de overschotten in het sociaal domein. Hoe gaan we die gelden inzetten? Om de discussie aan te zwengelen geeft de SP Bernheze een aantal suggesties:

- de eigen bijdrage van onze inwoners verlagen;

- meer geld voor hulp in het huishouden;

- meer ondersteuning voor mantelzorgers;

- extra nazorg voor de jeugd;

- tegemoetkoming chronisch zieken verhogen;

- ruimhartiger beleid met meer aandacht voor persoonlijke doelstellingen;

- meer naar doelmatigheid streven dan naar rechtmatigheid;

- een kindpakket introduceren;

- meer geld naar de medewerkers in de zorg;

- meer geld voor meer handen aan het bed;.

- eenzaamheid bestrijden;

- meer geld naar de zorgcoöperatie;

- meer inzetten op preventie en ander gedrag;

- meer “ontschotte” aanpak waarin beter gekeken wordt naar de inwoner.

De SP rekent erop dat het maatschappelijk middenveld daadwerkelijk komt meepraten.

Christa Kolman

Bestuurslid SP Bernheze

Reacties

Beste mevrouw Christa Kolman.
De aanvangstijd staat in het bovenstaande niet vermeld. Kunt u mij dat doorsturen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Mari van der Sangen

Reactie toevoegen

U bent hier