h

SP: Over een AZC voor 500 vluchtelingen

18 januari 2016

SP: Over een AZC voor 500 vluchtelingen

Foto: Wim Roefs

Net zoals de buurt aan de Vinkelsestraat/Ruitersweg-west was de SP Bernheze, als politieke partij, verrast. Een motie voor noodopvang van vluchtelingen in bestaande gebouwen is, in overleg met het COA, omgebouwd tot een voorgenomen besluit om een AZC voor 500 vluchtelingen te realiseren. In de media (Brabants Dagblad 13 en 14 januari 2016) heeft de SP Bernheze direct aangegeven dat de SP Bernheze, zoals altijd op belangrijke thema’s, (denk aan het afsluiten van ’t Dorp in 2009/2010; de fusie met Maasdonk in 2012 en zelfstandigheid van Bernheze in 2014-2015) naar de mensen gaat om te luisteren. Daarom is de SP Bernheze  direct ingegaan op de uitnodiging van vertegenwoordigers uit de buurt om een afspraak te maken.

Hoe verder.

Er zijn drie momenten waarop de mensen gehoord worden. Op 19 en 21 januari  in ‘t Tunneke. Daarna nog een hoorzitting op 25 januari  in het gemeentehuis of in cc De Pas. Deze momenten zijn voor de SP Bernheze van groot belang om goed onderbouwd een mening over dit onderwerp te formuleren.  Wij doen dit niet aan de hand van misplaatse handelingen als het ophangen van een dood varken. Het doet de SP zeer deugd dat daar afstand van genomen wordt door de omwonenden. Hulde aan de buurt voor deze manier van reageren op deze smakeloze uiting van onvrede. Dat kan anders. En dat hebben de mensen uit de buurt laten zien.

De SP Bernheze hecht aan zorgvuldigheid en gaat ook nu niet wat lopen roepen. SP werkwijze.  Eerst feiten verzamelen, dan naar de mensen luisteren. Op basis van feiten en informatie vanuit de mensen komt er een onderbouwd besluit. Dat zal zo snel mogelijk na 25 januari zijn. Dan is immers de laatste raadpleging van de mensen achter de rug. Ruim voor de geplande raadsvergadering van 4 februari.  

We zullen het standpunt van de SP Bernheze in  publicaties (website en persberichten ) duidelijk uitdragen. Op die manier denken wij als SP Bernheze zorgvuldig met dit onderwerp en de belangen van onze inwoners om te gaan.

Mocht er behoefte bestaan aan een nadere toelichting op dit bericht aan U, dan is de SP Bernheze daartoe altijd bereid. Neem gerust contact op met de SP. Antwoord volgt altijd.

“Het gaat tenslotte om de mensen”’ is de slogan van de SP Bernheze.

Cor van Erp

Fractievoorzitter SP Bernheze

Jan Raaimakers

Afdelingsvoorzitter SP Bernheze

 

 

Reacties

Cor van Erp vertelde gister dat mensen a.s. zaterdag bij de supermarkt geënquêteerd worden. Ik doe mijn boodschappen altijd op vrijdag. Jammer, dus voor mij en allen die dit doen. Waarom geen huis-aan-huis enquête of via internet?

De azc-discussie in Heesch is behoorlijk belast met emoties. Welk besluit de raad nu ook neemt, het zal nooit goed zijn. Een nee zal uitgelegd worden als zwichten voor geweld. Een ja als ondemocratisch. Een kleiner en minder lang als poldergedrag of wantrouwen: de eerste stap naar groter en langer. Een standpuntbepaling van de raad moet gaan over het waarom: waarom zou je wel kiezen voor een azc en waarom niet. Daar hoort ook bij dat nagedacht wordt over het vervolg: wat is het perspectief van de gemeenschap van Heesch, hoe gaan we verder, welke gemeenschap willen wij zijn? Een gemeenschap van het dikke ikke, of realiseren we ons dat het nieuws dat we dagelijks zien geen film is maar realiteit? En dat ook Heesch daar mee te maken heeft. We zijn geen eiland zijn. Voor het grootste deel van de Heeschenaren zal een azc niet meer impact hebben dan pakweg een Heesch-west. En wat meer kleur in onze witte straten. Voor de omwonenden is de impact groot. Als je woont in het buitengebied dan verwacht je geen stedelijke voorziening op je stoep. En zeker geen voorziening die nu zo negatief in de belangstelling staat. ontegenzeglijk veranderd het woongevoel. Maar de vraag is of de veiligheid echt verandert of het veiligheidsgevoel. En wat de raad kan doen om dat veiligheidsgevoel te vergroten. Niet alleen voor de omwonenden of de tegenstanders. Ook voor mij, als 'voorstander' is het veiligheidsgevoel in Heesch aangetast. Wat gaat het worden: allemaal verliezers of zetten we samen de schouders eronder, gaan we samen winnen? Niet naïef, maar wel gastvrij. En gezellig Brabants, toch?

U spreekt van 3 momenten om gehoord te worden. Dat is natuurlijk maar 1 moment tijdens de hoorzitting. De andere 2 momenten waren om info te vergaren. Hopelijk houdt de sp vast aan de motie. Kleinschalige opvang in bestaande gebouwen. Transparantie vanaf het begin. Nu ligt er een kant en klaar plan dat in enkele weken erdoor gedrukt moet worden. Sp neem u verantwoordelijkheid en stem tegen!

De islam is een rechtse ideologie, niet democratisch en onverdraagzaam tegenover humanisten, christenen en vrijdenkers. Te veel islam bedreigt onze westerse democratische samenleving. Tegen een groot AZC in Heesch, Vóór een quotum aan vluchtelingen uit islamitische landen, anders houdt deze import van islam nooit op: na Syrië volgen Egypte, tunesie, Libie"....nog eens miljoenen moslims die naar gastvrij Europa willen ipv zelf de handen uit de mouwen steken in hun eigen landen

Reactie toevoegen

U bent hier