h

SP: Begeleid wonen van de medemens met een beperking

12 december 2015

SP: Begeleid wonen van de medemens met een beperking

Foto: Jan Raaimakers

Steeds meer komen inwoners met een smalle beurs op wachtlijsten te staan. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Met name begeleid wonen van medemensen met een beperking. “Prestatieafspraken” met corporaties als Mooiland en De Kleine Meierij hebben al 10 jaar nul resultaat gehad. Dat heeft nu lang genoeg geduurd! Desnoods maar zelf actief investeren. (de Asser variant) In dit kader zijn lagere grondprijzen een prima breekijzer.

Lagere grondprijs, lagere huur

Om, met naam en toenaam, het project voor begeleid wonen in Heeswijk-Dinther vlot te trekken is actie gewenst. Na 10 jaar oeverloos babbelen staan er nog steeds geen woningen. Woningen voor medemensen met een beperking, die aangewezen zijn op begeleid wonen. Deze kwetsbare groep kan, wat de SP betreft, niet langer in haar hemd staan. De medemens die zelf niet in woonruimte kan voorzien, gaan wij helpen. Het heeft al allemaal veel te lang geduurd. De SP kiest nadrukkelijk voor deze medemens in kwetsbare posities. De medemens met een beperking beschikt niet over een grote portemonnee. Hier zal inzake de grondprijzen een veer gelaten dienen te worden, om tot een betaalbare huur te komen. Voor de medemens met een beperking hebben we dat over. Deze medemensen willen ook graag een nette woning, zoals ieder ander. Laten we daar goed voor gaan zorgen. De SP Bernheze zal in de raadsvergadering van 17 december een voorstel in die richting indienen. Een voorstel om nu concreet aan de slag te gaan voor deze medemensen.

Jan Prinsen

SP Maatschappelijke Zaken

Reactie toevoegen

U bent hier