h

SP: Inzetten beschikbare WMO gelden

29 november 2015

SP: Inzetten beschikbare WMO gelden

Foto: Wim Roefs

De SP Bernheze ziet in de financiële cijfers over 2015 tot nu toe overschotten bij de WMO. Daar schrikt de SP van. Immers geld wat voor zorg bestemd is, dient aan zorg besteed te worden. Veel mensen kregen met verschraling van zorg te maken. Dat kan niet als er geld over blijft. Dan doen we iets niet goed met elkaar. Waar blijven de verbeterpunten? De SP Bernheze stelde er al vragen over aan de wethouder.

In de loop van 2014 en 2015 bereikten ons als SP steeds klachten over de gang van zaken bij de uitvoering van de transitie in het kader van de pilot huishoudelijke hulp. Daarop heeft de SP Bernheze middels huisbezoeken een onderzoek onder een 50-tal thuiszorg cliënten gehouden, waaruit duidelijk bleek dat er een heleboel mis ging bij de aanpassingen. Dat mensen zich terechte zorgen maakten bij de uitvoering van deze transitie. De SP Bernheze heeft een rapport van deze enquête begin 2015 aan de Raad en het college aangeboden. Kort hierop (9-4-2015) volgde ook het evaluatierapport van de pilot huishoudelijke verzorging van BMC. Daarin stonden 12 aanbevelingen om tot verbetering te komen. Nu er steeds maar geld over blijft, maakt de SP Bernheze zich grote zorgen. Hebben we als gemeente wel voldoende oog voor de kwetsbare mensen in de gemeente? Mensen die zelf niet of nauwelijks aan de bel durven trekken? De SP wil in 2016 actieve inzet zien om het beschikbare geld aan de doelgroep te besteden. Onze zorgbehoevende medemens.

Jan Prinsen

SP Raadslid

Reactie toevoegen

U bent hier